وبلاگ دانشجویان آبدانان هدف ما جولیانیان معرفی فرهنگ غنی آبدانان,معرفی نخبگان و استعدادهای بیشمار آبدانان و کمک به حل مشکلات و در یک کلام پیشرفت آبدانان و آبدانانی است. آوای جولیان از دانشجویان آبدانانی سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید. لطفا" نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را در قسمت «نظرات»ارائه دهید.باشد که بتوانیم با کمک شما و همت همه جولیانیان گوشه ای از عظمت شهرمان را معرفی کنیم. *"**آوای جولیان(آوای دانشجویان آبدانانی سراسر کشور)**"* http://avayejooliyan.mihanblog.com 2014-09-16T10:04:32+01:00 text/html 2014-06-18T09:25:19+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک باستان شناسی آبدانان http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/150 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">تقدیم به استاد عزیزم، محمد حیدری</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA">آبدانان، شهری مدفون در دل تاریخ؟</span></b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA">شش هفت سالی دارم.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA">آخرین روزهای فصل بهار است، به اتفاق برادر بزرگم عارف می خواهیم برای پدر و خوشه چینان در زمین های کشاورزی مان در کنار روستای پشت قلعه، آب و غذایی ببریم، مادر، قابلمه ی غذاها را در روسری قرار داده و محکم گره زده است. سر از پا نمی شناسم. پس از مدت کوتاهی به مقصد می رسیم. قلعه ای بزرگ بر روی یک بلندی نظرم را جلب می کند. به سمت پدر می دوم و با اشتیاق تمام می گویم: پدر آنجا کجاست؟ او با نگاهی خسته و متعجب پاسخ می دهد: قلعه ی پشت قلعه است، مال خیلی قدیماست. پرسش هایی دیگر در ذهنم نقش می بندد، پرسش هایی که سال ها بعد با انتخاب رشته ی باستانشناسی مقدمه ای می شود برای آنکه تلاش کنم تا آبدانان عزیزم را به دیگران بهتر بشناسانم :</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">آبدانان، شهری در میان دو رشته کوه کبیرکوه و دینارکوه و رودخانه ای که از میان آن می گذرد. موقعیت جغرافیایی مناسب و منابع طبیعی بی نظیر، آن را به منطقه ای بکر و زیبا تبدیل کرده است. اما به راستی در مورد آن چه می دانیم؟ اصلا کلمه ی آبدانان به چه معنی است؟ </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">اولین بار در حدود 80 سال پیش سر اورل استاین باستان شناس انگلیسی از منطقه ی آبدانان بازدید کرده و مقالاتی از آثار کشف شده قلعه ی هزاردر، پشت قلعه و هزارانی در همان زمان می نویسد. حدود چهل سال بعد پروفسور لویی واندنبرگ از دانشگاه گان بلژیک بررسی هایی در منطقه لرستان و پشتکوه انجام داد. از جمله مناطقی که مورد بررسی و کاوش قرارگرفت، گورستانی به نام ناهی بود. این گورستان در حوالی پشت قلعه آبدانان قرارگرفته و قدمت آن به هزاره ی سوم قبل از میلاد مسیح بر می گردد. از این گورستان، اشیاء بی نظیری شامل ظروف سفالی و مفرغی و ادوات جنگی به دست آمد. که هم اکنون در موزه ی دانشگاه بلژیک می باشند. اما در ارتباط با گورستان ناهی متاسفانه ناحیه ای که انسان ها در آن زندگی می کرده اند به دست نیامد. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">و اما روایتی دیگر :</span></b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">در سال 1930 میلادی یک لوح مفرغین نوشته دار به خط اکدی از همدان به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دست می آید که قراردادی میان یک بازرگان آشوری و یک شاهک نشین سرزمین ماد به نام <b>آبدادان </b>یا <b>آبدانانا</b> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-no-proof:no"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Abdanana &amp; Abdadan)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است. کهنترین اشاره به نام سرزمین <b>آبدادان</b> در نوشته های آشوری مربوط به روزگار شلمانصر سوم (858 تا 824 قبل از میلاد مسیح) است. پس از آن بارها در کتیبه های آشوری شاهد نام شاهک نشین مادی <b>آبدادان</b> هستیم و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>لشکرکشی هایی متعددی به این سرزمین توسط آشوری ها شده است. با توجه به موارد متعدد ذکر نام این شاهک نشین دوره ی ماد، می توان تصور کرد که در قلب زاگرس قرار داشته است </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-no-proof:no"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Streck, 1900) </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ولی به هر روی مکان یابی دقیق آن دشوار می نماید. باستان شناسان متعددی بر این عقیده اند که شاهک نشین <b>آبدادان</b> در دل خاک مدفون شده است. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">بررسی های باستان شناسی در آبدانان و کلات مورموری نشان می دهد که در هزاره ی پنجم قبل از میلاد مسیح، منطقه، صحنه ی تعامل و تقابل بین کوچ نشینان و دامداران زاگرس از یک طرف و کشاورزان دشت از طرف دیگر بوده است. ابزارهای سنگی و سفال های منقوش زیبا از یافته های باستان شناسی این دوران است. در دوران مفرغ (2000 تا 1500 قبل از میلاد مسیح) در جای جای آبدانان شاهد ساخت انواع ابزارها و ظروف مفرغی که عمدتا در قبور یافت می شوند هستیم، این اشیاء مفرغی شامل سرگرزهای مفرغی، یراق اسب، کاسه های مفرغی، سرپیکان های مفرغی جهت شکار و .... هستند. در دوران تاریخی به خصوص اشکانی و ساسانی شاهد افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و آبادانی هستیم. ضرب سکه های مربوط به این دوران در خود منطقه، نشان از اهمیت منطقه در دوران تاریخی دارد. بررسی ها و کاوش های باستان شناسی در آینده می تواند با قرار دادن همه ی آثار باستانی آبدانان در کنار یکدیگر، تاریخ چند هزار ساله ی این شهرستان را بازخوانی نماید.</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof:no" lang="FA">با امید آن روز</span></b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"> که کلنگ باستان شناسان، زادگاهم آبدانان را کاوش کرده و غبار سال ها نشسته بر تن اش را بزداید. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-no-proof:no"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA">غفور کاکا</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA">3 خرداد 1393</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:no" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-06-14T12:31:56+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک ایران، سرای امید. http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/149 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.xum.ir/images/2014/06/14/2014-05-11_124228.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div>مسابقات ساخت مجسمه شنی-اردیبهشت 93 ساری</div><div>بچه های آبدانان با این طرح اول شدند</div> text/html 2014-05-20T04:52:33+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک تکمیل نشده ها... http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/144 <img src="http://upcity.ir/images2/61665634470533369613.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>منبع:وبلاگ آبدانان نیوز<br> text/html 2014-05-20T04:39:29+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آبدانان در ویکی پدیا http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/143 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font><font size="3"><img src="http://upcity.ir/images2/99236012210549748356.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="195" hspace="0" vspace="0" width="287"><img src="http://upcity.ir/images2/23159079176761166786.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="201" hspace="0" vspace="0" width="342"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>آبدانان</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ئاوه نان،ئاودانان</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نام(های) قدیمی <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>جولیان، سراب</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">سال شهرشدن <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>۱۳۴۷ ه. ش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">جمعیت <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp; </span>۴۶٫۹۷۷ نفر</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مذهب <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شیعه اثنی عشری</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">جغرافیای طبیعی</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">مساحت <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp; </span>۳۷/۲۳۹۱۲۴ هکتار</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">ارتفاع از سطح دریا <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>۸۸۰ متر</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آب‌وهوا</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">میانگین دمای سالانه <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>حداکثر +۴۲، حداقل -۱۰</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">روزهای یخبندان سالانه <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>۴۰ روز</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">روی نقشه ایران</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">۳۲.۵۹° شمالی ۴۷.۵۲° شرقیمختصات: ۳۲.۵۹° شمالی ۴۷.۵۲° شرقی</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آبدانان شهری است در استان ایلام، ایران. آبدانان در میان رشته کوه‌های زاگرس بوجود آمده است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>موقعیت جغرافیایی</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از شمال شرقی باشهرستان دره شهر، از شمال با شهرستان ملکشاهی و بخش میمه دهلران، از غرب و جنوب با شهرستان دهلران و از جنوب شرقی باشهرستان اندیمشک همسایه‌است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>طبیعیت و دما</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آبدانان به واسطه وجود دو کوه کبیرکوه و دینارکوه از مناظر طبیعی بکر و پوشیده از درختان بلوط، بادام کوهی پسته کوهی، زالزالک و انجیر کوهی و گیلاس وحشی و ... برخوردار است. مهم ترین ارتفاعات این شهرستان کبیر کوه و دینار کوه است که این شهرستان را در خود محصور کرده‌اند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>منطقهٔ حفاظت شدهٔ بین‌المللی دینارکوه</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">منطقه دینارکوه طی مصوبه شماره ۲۱۷ شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت) مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ با وسعت ۴۰۵۷۹ هکتار بعنوان منطقه حفاظت شده جنگلی به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.[۱]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>مرگ درختان بلوط، لورانتوس و گرد و غبار</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">بیماری لورانتوس: گیاهی است نیمه انگلی که پوشش جنگلی را بعنوان گزینه میزبان انتخاب نموده و در طولانی مدت مرگ تدریجی درخت را به دنبال خواهد داشت. در منطقه حفاظت شده دینارکوه در مناطق جنگلی سپاه و سرچنار جنگلهای بلوط به گیاه نیمه انگلی لورانتوس آلوده شده‌اند. در سال‌های اخیر خشکسالی و به علاوه پدیده ریزگردها موجب ضعیف شدن درختان جنگل‌های دینارکوه شده است. این روند درصورت ادامه تا ۳۰ الی ۴۰ سال آینده باعث نابودی منطقهٔ حفاظفی بین‌المللی دینارکوه خواهد شد.[۲]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آ<b>ثار باستانی</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از آثار باستانی بخش مرکزی این شهرستان می‌توان به قلعه باستانی هزاردر معروف به قلعه سیس اشاره نمود که در انتهای هزاردر واقع است. این قلعه به عقیده باستان شناسان از بناهای دوره ساسانی می‌باشد که متأسفانه به دلیل بی توجهی مسئولین امر و نیز عدم رعایت مردم منطقه دچار تخریب زیاد گردیده است. [نیازمند منبع]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>معادن</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">این شهر ستان دارای معادن عظیم نفت، گاز، گوگرد و چشمه‌های آبگرم است.[۳]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>ترابری</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">آبدانان به لحاظ اینکه بین دوکوه دینارکوه و کبیرکوه قرار گرفته از نظر ارتباطی مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است راه ارتباطی به دره شهر و تهران، مسیری پر پیچ و خم ولی مطابق اصول مهندسی است که از دل کوه می‌گذرد در بهار منظره‌های جالبی را برای دیدن فراهم می‌سازد و در زمستان بدون داشتن زنجیر چرخ عبور از آن ممکن نیست این جاده در سال ۱۳۵۰ خورشیدی به سفارش ارتش ساخته شده است. از دیگر راه‌های ارتباطی می‌توان به جاده مواصلاتی به خوزستان اشاره کرد که در سال ۱۳۷۰ به سفارش اداره راه و ترابری آبدانان ساخته شد.[۴]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>فرودگاه</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">فرودگاه نظامی شهرستان آبدانان یکی از فرودگاه‌های فنی و دارای شرایط و استانداردهای ملی است که در سال ۱۳۵۲ به منظور مقاصد نظامی و استفاده‌های ترابری و لجستیکی نیروی هوایی احداث شده است. این فرودگاه در چهار کیلومتری شرق شهر آبدانان در دوران جنگ ۸ ساله نیز مورد استفاده‌های تدارکاتی و عملیاتی قرار می‌گرفت.[۵]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>چهره های سرشناس</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">داریوش رضایی نژاد در شهر آبدانان زاده شده است.[۶]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3">علی‌محمد احمدی (زاده ۱۳۴۴) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ دهلران، آبدانان و دره‌شهر در دروه نهم مجلس شورای اسلامی.[۷]</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>منابع</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.irandeserts.com/content</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/درگاه_کویر/مناطق_تحت_حفاظت/دینار_کوه_،_ایلام.<span dir="LTR">htm</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=105175&amp;Serv=0&amp;SGr=0</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.tanineyas.ir/?q=node/2451</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.irangpsmap.com/showcity.asp</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.yjc.ir/fa/news/4299637</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/وزیردفاع-مجوز-استفاده-از-فرودگاه-آبدانان-را-صادر-کرد</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.rezaeenejad.ir</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR">http://www.am-ahmadi.ir</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دیده بان محیط زیست و حیات وحش آبدانان<span dir="LTR"></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-05-20T04:20:04+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک پروژه جالب و جذاب “زود باوری”یک دانشجو … http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/142 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می‌گذراند به خاطر پروژه‌ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت.<br><br>او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر<br><br>کنترل سخت یا حذف ماده شیمیایی «دی هیدورژن مونوکسید»<br><br>توسط دولت را امضا کنند و برای این درخواست خود، دلایل زیر را عنوان کرده بود:<br><br>۱-مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می‌شود.<br><br>۲-یک عنصر اصلی باران اسیدی است.<br><br>۳-وقتی به حالت گاز در می‌آید بسیار سوزاننده است.<br><br>۴- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می‌شود.<br><br>۵-باعث فرسایش اجسام می‌شود.<br><br>۶-حتی روی ترمز اتومبیل‌ها اثر منفی می‌گذارد.<br><br>۷-حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.<br><br>از پنجاه نفر فوق، ۴۳ نفر دادخواست را امضا کردند.<br><br>۶ نفر به طور کلی علاقه‌ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می‌دانست<br><br><br>که ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است!<br><br>عنوان پروژه دانشجوی فوق «ما چقدر زود باور هستیم» بود! </font> text/html 2014-05-20T04:05:16+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک خدا به خیر کند... http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/141 <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">تو ماه را به شب عاشقان نشان دادی</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به بی كلام ترین واژه ها زبان دادی</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به شب ، به روز،به مهتاب وآسمان و زمین</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به رود و صخره و كوه ودرخت جان دادی</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">همیشه با اگر و شاید و نمی دانم</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به جای پاسخ و توضیح سر تكان دادی</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">دوباره آمده ای مثل ماه بر لب بام...</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">خدا به خیر كند كار دست مان دادی</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ولی درآخر این قصه با تماشایت</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">چه شور و حال قشنگی به داستان دادی</span></p><p class=" " dir="rtl"><br></p><div align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="2">شعری از استاد نبی احمدی </font></span></b></div><b> </b> text/html 2014-05-20T03:37:00+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک مرثیه بلوط ! http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/140 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" size="5">مرثیه بلوط &nbsp;!</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font color="#000099" size="4">(پیشاپیش &nbsp;از همه ی دوستداران و حافظان طبیعت عذرخواهی می شود . )</font></font></span></b></p> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA">بلوط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">نام نوعی درخت</span><span dir="LTR">&nbsp;و میوه&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">آن است که دارای پوستی سخت می‌باشد. درختان بلوط عمری طولانی دارند که گاه به دو هزار سال نیز می‌رسد&nbsp;چوب&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">این درخت&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">از مرغوبترین چوب‌هاست و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ذغال&nbsp;</span><span lang="FA">آن نیز مرغوب است. این موضوع یکی از دلایل بریدن بی رویه</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">این درختان می‌باشد که این جنگل‌ها را تهدید می‌کند. دامداران با توجه به گرانی خوراک دام، دانه‌های بلوط را در پاییز جمع‌آوری می‌کنند و به عنوان تغذیه در زمستان به دام‌ها می‌دهند در سال‌های اخیر روند تخریب درختان بلوط جنگل‌های ایران گسترش یافته که عواملی چون آفت، خشکسالی، از بین بردن درختان برای کشاورزی و دامداری<sup> </sup>، بریدن درختان برای تهیه ذغال ، هجوم سوسک‌ها، بیماری ناشناخته، گردوغبار و افزایش میانگین دمای هوا از دلایل اصلی آن می‌ باشد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">در سفرهای استانی ، مسئولان ارشد استان سعی می کنند مهمترین دغدغه ها ، مشکلات و چالش های پیش روی توسعه ی استان خود را در فرصتی که هیئت دولت در اختیار آنها قرار می دهد مطرح و اعتبارات فراوانی جذب نمایند . برای شناسائی ، دسته بندی و اولویت گذاری این مشکلات باید گروههای کارشناسی مختلفی در فرآیندی منظم و علمی به تجزیه و تحلیل مسائل &nbsp;پرداخته &nbsp;تا سرانجام به اولویت های اصلی و حیاتی دست یابند . مشکل درختان بلوط حوزه ی زاگرس چند سالی است که مطرح و از &nbsp;سال قبل به شکلی وسیع در میان سخنان مسئولان برخی استانها به خصوص حاشیه نشینان زاگرس ، نمایندگان مجلس و هیئت دولت مطرح شده است . تا کنون همایش ها ، سمینارها و وعده وعیدهای فراوانی در این خصوص بیان گردیده و حتی از نهادهای بین المللی و کشورهای حافظ محیط زیست &nbsp;برای نجات درختان بلوط دعوت شده است . در اینکه درختان سرمایه های این مرز و بوم هستند و باید برای نگهداری و نجات آنها هزینه نمود شکی نیست &nbsp;اما مسئله ای که حائز اهمیت است اینکه مسئولان ارشد استان در سفر ریاست جمهوری این موضوع را آنچنان پر رنگ کردند که گویی توجه و نجات &nbsp;درختان بلوط برای خانواده های استان ایلام از توجه و نجات فرزندانشان از فقر و &nbsp;اعتیاد &nbsp;که دو دستاورد بزرگ بیکاری است مهمتر می باشد . گویی نخبگان و اندیشمندان این دیار به این نتیجه رسیده اند که نجات درختان بلوط یعنی نجات جوانان این دیار ، باید به این آقایان یادآوری کرد آیا نجات یک درخت بلوط مهمتر از اشتغال ، درآمد ، تغذیه ، مسکن، ازدواج ، آموزش ، بهداشت و... فرزند شماست ؟ اگر این گونه است پس لطفاً به جای استخدام فرزندان خود درختان بلوط را دریابید .ای کاش پای صحبت پدران و مادرانی می نشستید که در &nbsp;خانه &nbsp;جوان بیکار دارند تا در می یافتید &nbsp;آیا &nbsp; د غدغه ی آنان خشکیدن درختان بلوط است یا بیکاری جوانانشان ؟ ای کاش سری به درون خانواده ها بزنید و آمار بالای طلاق ناشی از بیکاری را ببینید آنوقت درخواهید یافت مشکل جوانان ما خشکیدن درختان بلوط است یا خشکیدن بنیان خانواده ،&nbsp;<font color="#cc0000">&nbsp;نگرانی و مرثیه خوانی برای خشکیدن درختان بلوط دغدغه ی کسانی است که فرزندان آنان مشکل ازدواج و اشتغال ندارند .</font><font color="#333333"> آیا &nbsp;سرنگ های آلوده به مواد افیونی &nbsp;را در پای درختان بلوط ندیده اید ؟ درد درختان بلوط نیز درد اعتیاد و بیکاری جوانان این دیار است . </font>آیا مردم این سرزمین به نمایندگان مجلس و دولت تدبیر و امید رای داده اند تا درختان فرسوده ، کهن سال و از دست رفته ی این دیار را نجات دهند ؟ یا آنها امیدوار بودند که فکری برای اشتغال فرزندانشان و رفع محرومیت ها تاریخی این سرزمین نمایند ؟ آیا بهتر نبود به جای بزرگنمائی مشکل درختان بلوط که احتمال می رود با همین بارندگی های امسال و سالهای بعد مشکل آنها حل شود ما بر روی اشتغال جوانان &nbsp;و توسعه ی صنعتی استان تمرکز می کردیم ؟<font color="#ff0000"> آیا بهترنیست به جای نجات درختان بلوط که آتش قلیان های جوانان بیکار ما را فراهم می کنند فکری برای خاموش کردن شعله ی اعتیاد و بیکاری آنها می کردیم ؟</font> آیا بهتر نیست مشکل راه های ارتباطی ، بیمارستانها ، مراکز علمی ، آموزشی ، بهداشتی و..... را بزرگنمائی می کردیم ؟ پاسخ شاید خیلی روشن باشد چرا که چنین پروژه هایی باید به بهره برداری برسند تا برای مردم ملموس باشند اما هر کس چند ماه بعد می تواند ادعا کند که ایها الناس ما درختان بلوط را نجات دادیم حالا چه کسی &nbsp;می تواند این ادعا را مخدوش کند ؟ ما هر روز درختان بلوط را می بینیم و از کنار آنها عبور می کنیم گاهی سر حال ، گاهی خشک ، گاهی آفت زده و گاهی پر ثمر حکایت &nbsp;این ادعا همان داستان ملا نصرالدین است که گفتند : ملا نصرالدین &nbsp;وسط &nbsp;کره ی زمین کجاست ، چند قدم جلو رفت نگاهی به اطراف انداخت&nbsp; و محکم پایش را به زمین زد و گفت همین جا ، یکی گفت ملا اشتباه می کنید آنجا وسط زمین نیست ملا در جواب گفت اگر باور ندارید بیا &nbsp;با هم متر کنیم تا وسط کره زمین را مشخص نماییم . حالا اگر فردا کسی ادعا کرد که درختان بلوط را نجات داده است چگونه &nbsp;ادعای ایشان را راستی آزمائی کنیم ؟ بر فرض مثال درختان بلوط از مرگ نجات یافتند آیا ارزش جوانی &nbsp;از دست رفته ی فرزندان بیکار ما از نجات درختان بلوط کمتر است ؟ <font color="#ff0000">آیا ریشه یابی علل خودکشی ، اعتیاد و افسردگی فزاینده ی جوانان بیکار استان مهمتر است یا دغدغه ی خشکیدن چند اصله درخت بلوط ؟</font> پاسخ این سوال زمانی قانع کننده است که مسئولان &nbsp;ما سازوکاری برای اشتغال و استخدام پایدار جوانان بیکار این استان از طریق نگهداری و نجات درختان بلوط &nbsp;بکار گیرند یعنی برای نجات درختان بلوط تعاونی ها و شرکت های اشتغالزائی ایجاد کنند . &nbsp;آیا کسانی که مشکل درختان بلوط را بزرگ نمائی می کنند در سفره هایشان &nbsp;نان بلوط می خورند یا نان&nbsp; گندم ؟ پس چرا مشکل کشاورزی ، ایجاد سدهای مخزنی و توسعه ی کشاورزی صنعتی دغدغه ی آنها نیست &nbsp;؟ آیا این افراد محاسبه کرده اند که اگر در شعارهای انتخاباتی خود نجات درختان بلوط را مطرح می کردند یک هزارم این رای را هم به دست نمی آوردند ؟ آیا بهتر نبود که &nbsp;مسئولان و نمایندگان استان موضوع نجات درختان بلوط را به عنوان یک طرح ملی پیگیری نمایند تا اعتبارات بیشتری به &nbsp;ظرفیتهای دیگر استان اختصاص یابد ؟ آقایان محترم عمر درختان بلوط به دو هزار سال هم می رسد اما<font color="#ff0000"> از عمر جوانان &nbsp;امروز ما کمتر از 30 سال باقیمانده است لطفا ً بلوط ها را بی خیال شوید جوانان را دریابید . به جای تدبیر برای &nbsp;بلوطستان های این سرزمین برای سرمایه های اصلی این آب و خاک یعنی جوانان تدبیر کنید که امیدوارانه به شما رای دادند </font>. ای کاش آقایان به جای پاک کردن صورت مسئله ی اشتغال جوانان و فریب افکار عمومی به سمت نجات درختان بلوط کمی به تامین اعتبار تونل کبیرکوه توجه می کردند تا با افتتاح آن عبور ماشین های حامل دود خفه کننده ی دی اکسید کردن از لابه لای درختان بلوط کمتر می شد .<font color="#000099"> ای کاش &nbsp;مرثیه خوانی برای خشکیدن چند اصله درخت بلوط خاتمه یابد و مرثیه ی خشک شدن قامت رعنای جوانان ما در اثر فقر ، اعتیاد و بیکاری بازگو شود .</font> <font color="#ff0000">ای کاش در سرزمین ما ، هیچ بلوطی نباشد تا جوانی بیکار در زیر سایه ی آن لم داده و از هیزم آن قلیان چاق کرده &nbsp;و دی اکسید کربن &nbsp;تنفس نماید . ای کاش همه ی بلوطستانهای این دیار خشک شوند ولی اندیشه و عمر هیچ جوانی از دست نرود .</font> ما برای جوانانمان اشتغال می خواهیم ، ما برای احداث تونل ، بیمارستان ، جاده ، کارخانه و.... اعتبار می خواهیم لطفاً بلوطستانها را به حال خود رها کنید اگر دستان مشکل ساز بشر دخالت &nbsp;نداشته باشد طبیعت در فرآیندی منظم خود را باز خواهد ساخت . شاید &nbsp;هم به خیال برخی درختان بلوطی که سالها همنشین مردم این دیار بوده اند &nbsp;روزی &nbsp;مشکل اشتغال جوانان بیکار ما را حل خواهد نمود &nbsp;.<br>منبع:(وبلاگ تقاطع </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> محمد نعمتی)</span></b></font> text/html 2014-04-13T23:32:59+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آشنا... http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/122 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="7"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">آشنا...<br></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">سال های جنگ بود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">بچگی را پیچیده بودیم در ترس و دلهره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">شب بود. سه مرد از کنار سیاه چادرهای عشایر در تاریکی شب می گذشتند، سگ ها هشدار دادند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">چوپانی گفت: هه چه! سگ ها خاموش شدند. مرد کوهستان برنو به دست فریاد زد: « آیم کیین؟!» (کیستی؟</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پاسخ آمد: «آشنا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>».</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">صبح فردا دیدیم آن سوی رودخانه بلندی تپه ای باستانی را در هم ریخته اند، با کوزه های شکسته و زنگار مفرغ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">گفتم روزی می آید که کاوشگران می آیند، آن وقت ما هم می فهمیم در دل این خاک چه گذشته است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">یادم میاد تنها سرچشمه ی دانستنی های سرزمین مان پیرمرد ها و پیرزن ها بودند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پیرمردهایی که دم دکان کوچکی می نشستند و گزیده ی شاهنامه را به نوبت می خواندند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">دکانی که همه چیز داشت: بیسکویت فله ، کلوچه ، فومن و نوشابه های سیاه شیشه ای که اشک آدم رو در میاوردند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پیرزن هایی که عصرها بر درگاه خانه ها پیش هم گرد می آمدند و پشم می رسیدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">و کتابخانه ی مدرسه رسالتی دیگر داشت؛ داستان راستان مطهری و قصه ی ابوذر و وفای به عهد و کودکی پیامبر و زندگی امام صادق و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">بلوط درخت همیشگی ما بود ولی ما از درخت ها خرما را بهتر می شناختیم، چون در همه ی کتاب ها بود و در نقاشی هایمان واحه می کشیدیم؛ دو درخت خرمای ضربدری و تپه ای شنی و برکه ای در دوردست</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">هر جا که گام می گذاشتیم نشانه های تمدنی را می دیدیم که حالا هم تنها درباره اش این را می دانیم که چون از قلوه سنگ درست شده و گچ و ساروج در آن به کار رفته ساسانی است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">چهارطاقی ها یک یک فرو ریختند و با سنگ هایشان خانه هایی غمگین و بی شکوه بالا آمدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">معلم دینی تخت جمشید را به نام نمادی از ستم به ما نمایاندند. تا جایی که وقتی برای نخستین بار طاق بستان کرمانشاه و شکوه سنگ ها را از نزدیک دیدم یکی از دوستان شیرازی جمله ای از دکتر شریعتی را زمزمه می کرد: «تاریخ بر گرده ی برده ها بنا نهاده شده و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .»</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">کتابخانه ها بزرگ تر شدند. در کتابخانه ی دانشگاه کتاب های تاریخی را که بررسی می کردیم دیدیم به کتاب هم رحم نشده. عکس های تاریخی شاه و خانواده اش را یا پاره کرده اند یا با لاک و رنگ سیاه و سفید کرده اند. مثل خیلی از نماهای تلویزیون که شطرنجی می شدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">دنبال نام ها گشتیم. سلسله ها و دوره ها</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">نام شهرمان آبدانان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">خجالت می کشیدیم وقتی می دیدیم منطقه ی ما را «پشتکوه کبیرکوه» نامیده اند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">سرزمینی ناشناخته داشتیم. اما این همه آثار به جای مانده از تاریخ چه؟</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">هر چه قه ییمه گفته بود ضرب المثل شد و ماندگار</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پرسش های کودکی مان را کودکانه پاسخ دادند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">به این می گویند قلاع، سیس، آسیاو قه ییمه،</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> این یکی هم چارطاقی! آن یکی قوره گور و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">تمدن های خاموش سرزمینمان؛ جولیان و چوره و هوش گپ و گورگبران و ماز فه ره و گاکره و</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> . . . سال هاست چشمپای باستان شناسان مانده اند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">خدای من! سی و پنج سال از عمرم گذشته و ندیدم کسی بیاید و پژوهشی بنویسد. ویرانه های دیارم زیر و رو شدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">ما مرد شدیم و داریم مرده می شویم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">در یکی از برنامه های کوهنوردی که از طلور راهی لیت انار شدیم، از پله ای باستانی کنده شده بر پیکر کبیرکوه بالا می رفتیم، همنوردی گفت: محمد حیدری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span></b><b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">این پله های کنده شده روی این صخره های کبیرکوه مال چه دوره ایه؟ گفتم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span></b><b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">نمی دانم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">بالاتر که رفتیم دیدم دوست پژوهنده همان پرسش را از یک چوپان هم پرسید. پاسخ:</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> وه لا چه بوشم! (چه بگویم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">شب از راه رسید و ما بر یال کبیرکوه نزدیک چشمه ی خاکه بای تندیس موهوم لیت انار را در شبی مهتابی می</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">نگریستیم. سگ ها نزدیک چشمه سکوت کوهستان را به هم ریخته اند و یکی از چوپانان نهیبی می زند. . . من </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">هم از دور فریاد برآوردم: «آشنا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!»</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;line-height:normal" align="right"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;" lang="FA">منبع:وبلاگ گروه کوهنوردی بنار.با قلم استاد محمدحیدری</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-04-04T11:58:49+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک گفتگویی متفاوت و نوروزی با دکتراحمدی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/121 <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td valign="top"><span class="small">نوشته شده توسط ایلام فردا </span> &nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td class="createdate" valign="top">دوشنبه, 19 اسفند 1392 ساعت 10:51 </td></tr><tr><td valign="top"><p style="text-align: justify;">در هر سال اتفاقات بسیاری برای انسان پیش می‌آید که باگذشت چندین سال باز هم به عنوان خاطره ای تلخ و یا خاطره ای شیرین در ذهن شخص به یادگار می‌ماند و باعث خوشحالی&nbsp; و یا ناراحتی افراد شود<span>.</span></p><p style="text-align: justify;">ایام نوروز در پیش است و پس از یکسال کار و تلاش سال 1392 در حال تمام شدن.</p><p style="text-align: justify;">پایگاه خبری <a href="http://ilamefarda.ir/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ایلام فردا </span></a>به همین مناسبت قصد دارد با برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی گفت وگویی نوروزی با آنان داشته باشد.</p><p style="text-align: justify;">در اولین گفت وگویی اختصاصی ما با مسئولان استانی سراغ دکتر علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره رفتیم.</p><p style="text-align: justify;">آنچه در زیر می آید حاصل گفت گویی کوتاه و نوروزی ما با دکتر احمدی است.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>سال 1392 برای دکتر علی محمد احمدی چگونه سپری شد؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">سال 1392 با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و اینکه این امید بود که فضای جدیدی در کشور بخصوص در مسائل اقتصادی ایجاد شود خوب بود.</p><p style="text-align: justify;">مردم حوزه انتخابیه من هم در انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده خود حماسه سیاسی را خلق کردند که باعث خوشحالی بنده گردید.</p><p style="text-align: justify;">در بعد اقتصادی انتظارم این بود که آنچه شایسته مردم هست رخ دهد که به دلیل فشار های نظام سلطه و برخی مشکلات موجود عملا چنین چیزی رخ نداد از این بابت هم نگران بودم و این نگرانی هم ادامه دارد.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>با توجه به شروع خانه تکانی ها،شما در منزل خود کمکی در این رابطه انجام می دهید؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">اگه راستشو بخواهید خیر من اهل خانه تکانی نیستم؛البته بیشتربه خاطر درگیری های کاری که دارم وقت آنچنانی برای این کارها ندارم.</p><p style="text-align: justify;">مشغله های کاری من حتی در برخی موارد باعث شده تا رسیدگی لازم را به خانواده خود نداشته باشم و از این بابت آنها در فشار هستند هر چند آنها کاملا با این روش زندگی من آشنا بوده و به قولی با زندگی من می سازند.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>دکتر احمدی اهل عیدی دادن است یا عیدی گرفتن؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">(با خنده) عیدی گرفتن؛خوب هیچ کسی نیست که از عیدی گرفتن بدش بیاید اما چند سالی است که عادت کرده ام عیدی بدهم تا عیدی بگیرم.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>برنامه سفر نوروزیتان مشخص شده؟به کدامیک از مناطق استان برای تفریح علاقه دارید؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">از وقتی که نماینده شدم تمام برنامه های نوروزی من و خانوادم در حوزه انتخابیه سپری شده است و امسال هم در کنار مردم خواهم بود.</p><p style="text-align: justify;">در سالهای گذشته و قبل از اینکه نماینده بشم تفریح در مناطق جنگلی استان بخصوص "دینارکوه" در شهرستان آبدانان به خاطر سرسبزی آن را می پسندیدم و سفری هم به مناطق استان خوزستان در برنامه نوروزیم وجود داشت.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>بعد از سال تحویل ،برای عرض تبریک و عید دیدنی به منزل چه کسی می روید؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">اگر لحظه سال تحویل در آبدانان باشم قطعا مادرم؛البته اگر در ایلام که باشم خانواده پدر خانمم در اولویت هستند.(با خنده)</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شیرین ترین خاطره شما در سال 92؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">حضور گسترده مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی که مطالبه رهبری بود.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>تلخ ترین خاطره؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">خاطره بدی وجود نداشت اما هرگاه از حوزه انتخابیه بالاخره افراد تماس می گرفتند و یا از نزدیک با آنها ملاقاتی صورت می گرفت و درخواست کمک مالی داشتند و واقعا نمی توانستم به آنها کمکی انجام دهم بسیار تلخ بود.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مقام معظم رهبری سال 93 را با چه عنوانی نام گذاری می کنند؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد داشته اند و نام گذاری سالهای اخیر حول محور اقتصاد، به نظر می رسد که سال آینده هم حول همین موضوع نام گذاری صورت بگیرد.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>با توجه به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93،پیش بینی شما از وضع اقتصاد کشور چگونه است؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">اگر این برنامه ای که دولت در دست بررسی دارد و اگر بتوانیم فرهنگ خود اظهاری را در بحث یارانه ها به اجرا درآوریم و تعدادی از مردم متمول&nbsp; از دریافت یارانه ها انصراف دهند و حذف بشوند قطعا چشم انداز روشنی در سال 93 در حوزه اقتصاد خواهیم داشت.</p></td></tr></tbody></table> text/html 2014-03-03T16:51:27+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک پلنگ آبدانان http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/120 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7">پلنگ آبدانان</font><br><br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/16685685406974591042.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>تفنگ حیفه که آهو بکشی آهو قشنگه<p>تفنگ حیفه بکشی کوگ کوهی رنگ وه رنگه</p><p>تفنگ به زه وه اوو دزد فراری</p><p>تفنگ جای گله که ت سینه. . . به هیچ گونه ای خشنود نمیشم بگم : «پلنگه» ؛ حتی اگه قافیه ی این شعر فولکلور لری هم جور درنیاد؛ نباید گفت تفنگ جای گله که ت سینه پلنگه یا سینه نهنگه .</p><p>بلکه باید گفت : تفنگ جای گله که ت سینه که تنگه!!!</p><p>سینه ای که برای ندانم کاری گذشتگان و بی فرهنگی ما و هم دوره هایمان به تنگ&nbsp; آمده است.</p><p>یا اینکه:</p><p>تفنگ که جای گله ت سنه پلنگه؟!</p><p align="baseline">دینارکوه و کبیرکوه سال هاست غرش نعره های پلنگ ایرانی را در دل خود شنیده اند. بر ماست که با دیدن عکس های دوربین محیط زیست هر کدام به سهم خودمان در آگاهی رساندن به تفنگداران این دیار بکوشیم. اقوام دامدارمان را آگاه کنیم که این همه سال از طبیعت بهره مند شده اند و اکنون هم با دیدن پلنگ دست به تفنگ نشوند و از گم شدن دام هایشان به خشم نیایند و آن را هدیه ای برای طبیعت بدانند. </p><p>در منطقه حفاظت شده ی دینار کوه شب های عید تا 13 بدر تیراندازی نکنیم . همین نزدیکی های جاده بساط مهربانی مان را پهن کنیم و برای رفتن به دوردست ها و عمق جنگل حرص نورزیم. شب های کمتری را در کوهستان بگذرانیم و به روز بدوزیم. صدای سیستم ماشینمان را کم کنیم و تنها خودمان از آن لذت ببریم.</p><p>هم شهریان و هم میهنان گرامی! کار ما در برابر نگهبانی از دینارکوه و همه ی حیات وحش ایران سخت تر و سنگین تر شده است. باید بکوشیم و بکوشیم.</p><p>ای کاش اکنون خواننده ای فریاد برآورد که:</p><p>تفنگ جای گله تو سینه پلنگ نی</p><p>تفنگ به خاو ده هونه وقت جنگ نی . . .</p><p>منبع:وبلاگ آبدانان بنار_ با قلم استاد محمدرضا حیدری<br></p><br> text/html 2014-03-03T16:34:03+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک ناخن گیر http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/119 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;text-align: center;text-indent:-36.0pt" align="center"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000" size="5">ناخن گیر</font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;text-align: center;text-indent:-36.0pt" align="center"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#000099" size="4">تقدیم به همه ی مادرانی که جهان خلقت سخت محتاج وجود نازنین آنهاست .</font></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سالها در مدرسه هر صبح شنبه یا وقت ظهر مدیر مدرسه ما را به خط می کرد . در حالی که خط کش چوبی در دست داشت با دقت&nbsp; ناخن های ما را نگاه می نمود و ما در حالی که ترس سراسر وجودمان را پر کرده بود از این دالان وحشتناک عبور می کردیم&nbsp; به نزدیک مدیر که می رسیدیم قلبمان به شدت می تپید. &nbsp;نگاهمان به انگشتان دستمان بود که به شدت می لرزید&nbsp; و خط کش مدیر که به آرامی روی انگشتان لرزان حرکت می کرد و لحظه ای که با صدای&nbsp; نامهربانش می گفت برو ! و گاهی هم این خط کش نامهربان بر روی انگشتانی فرود می آمد که نه تنها ناخن های دراز را کوتاه نمی کرد بلکه&nbsp; تاولی در کنار آنها ایجاد می نمود&nbsp; و چه سرنوشت &nbsp;بدی در انتظار کسانی بود که از این دالان سخت عبور نمی کردند . تنبیه بدنی ، کلاغ پر ، تحقیر و اخراج از کلاس مجازات کسانی بود که شاید در منزلشان ناخن گیری برای اصلاح و نظافت ناخن هایشان وجود نداشت . انگار اگر دانش آموزی ناخن های کوتاهی داشت مرد ایدال فردای جامعه می شد بلندی و کوتاهی ناخن معیار ادب ، نظافت ، &nbsp;انضباط و البته پیشرفت و ترقی بود. سالها قبل در روستای زادگاهم در همان مدرسه ای که سالیان دارزی درس خوانده بودم و هر روز صبح مدیر ناخن های دست و موهای سرمان را با دقت نظاره می کرد مدیر مدرسه شدم در پس ذهن من در دوران دانش آموزی مدیر مدرسه قدرتمند ترین فردی بود که می شناختم&nbsp; برای آنکه اقتدار خودم را نشان دهم&nbsp; همان&nbsp; رفتارهای مدیری&nbsp; را الگو قرار دادم که هر وقت از کنارش عبور می کردم قلبم به طپش می افتاد &nbsp;حتی اگر&nbsp; در کوچه های روستا او را از صدها متر دورتر می دیدم با وحشت خودم را پنهان می کردم متاسفانه در اوائل خدمتم همان روش خشونت بار او را الگوی خود قرار دادم &nbsp;روزهای شنبه بچه ها را&nbsp; به خط می کردم و با همان اقتدار مدیر سالیان قبل ناخن های آنها را نگاه می کردم . وای به حال آنانی که ناخن های بلندی داشتند &nbsp;یک روز مادرم گفت : پسرم&nbsp; حقیقت دارد &nbsp;توی مدرسه بچه های مردم را کتک می زنی ؟ گفتم مادر بعضی اوقات این کار را می کنم&nbsp; گفت پسرم بچه های مردم را کتک نزن . مادران آنها ناراحت می شوند و نفرینت می کنند من مادر هستم دوست ندارم کسی فرزندم را کتک بزند و یا نفرین کند . گفتم مادر بچه ها حرفم را گوش نمی دهند مثلاً هرچه می گویم ناخن های خود&nbsp; را هر هفته اصلاح کنید باز هم بعضی از آنها توجه ندارند&nbsp; مادرم نگاهی پر معنا به من کرد و در حالی که خمیری را بر روی دستانش در هوا تاب می داد آنرا روی ساجی که از شدت حرارت سرخ شده بود انداخت ( مادرم در حال پخت نان بود ) و با چهره ای که از حرارت آتش هیزم بلوط ، &nbsp;به سرخی گراییده بود گفت : پسرم&nbsp; تو معلّم هستی خودت ناخن های آنها را کوتاه کن شاید در منزل ناخن گیر نداشته باشند در حالیکه تکه هایی از نان ساجی برشته شده را جدا می کردم </font></b></font></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-indent: -36pt;"><font size="3">&nbsp;خنده ام گرفت و گفتم من مدیر مدرسه هستم آن وقت ناخن بچه ها را کوتاه کنم نگاه غضب آلودی به من انداخت و گفت&nbsp; پس بچه هایی که ناخن نگرفته اند را پیش من بفرست تا من ناخن های آنها را اصلاح کنم&nbsp; خنده بر لبانم خشک شد مثل احمق ها درمانده شدم و حرفی برای گفتن نداشتم زیبایی یک روز بارانی سرد ، &nbsp;صدای شر شر باران &nbsp;ناودان مطبخ ، بوی نان ساجی تازه همه با احساسی سرشار از شرمندگی ، جایگزین شد . ساکت شدم و لحظاتی با شاخه ی نازک هیزمی &nbsp;، ذغا ل های زیر ساج را به هم می زدم . صدای مادرم را شنیدم که گفت : پسرم مواظب باش که نسوزی و نان برشته شده ی دیگری را از کنار ساج برداشت و به من داد و گفت از این نان بخور، نان داغ برشته شده را برداشتم ، بلند شدم و به آرامی از مطبخ بیرون رفتم تا به داخل خانه رسیدم خیس باران شده بودم . با خود راجع به این پیشنهاد مادرم فکر کردم &nbsp;روز بعد چند عدد ناخن گیر خریدم و با خود به مدرسه بردم . خودم را قانع نمودم تا غرورم را زیر پا گذاشته و ناخن های بچه ها را کوتاه نمایم اما بچه ها نپذیرفتند و اصرار داشتند که خودشان این کار را بکنند. بچه ها هر روزقبل از شروع کلاس می آمدند و ناخنگیر را تحویل گرفته و ناخن های خود را کوتاه &nbsp;می کردند من از مادرم که عمری را به پختن نان سپری کرده بود &nbsp;یاد گرفتم که تربیت&nbsp; با زور و خشونت نتیجه ای ندارد . من مدیری را الگو ی خود قرار دادم که هرگز چیزی جز خشونت و سخت گیری از او یاد نگرفته بودم&nbsp; من و آن مدیر قبلی با آنکه&nbsp; درس خوانده بودیم اما شناخت درستی از آموزش مسائل تربیتی نداشتیم &nbsp;هرگز با خود فکر نکردیم که چنین دانش آموزانی &nbsp;ممکن است در منزلشان ناخن گیری وجود نداشته باشد به جای آنکه امکانی فراهم نماییم تا به بچه ها یی که به هر دلیل ، به بهداشت خود توجهی ندارند آموزش های لازم و امکانات کافی ارائه نماییم فقط به تنبیه بدنی و جریمه کردن هر روز آنها فکر می کردیم کاری که هیچ وقت نتیجه ی مثبتی نداشت &nbsp; ولی مادر بیسواد من که عمری را در کنار آتش هیزم به پخت نان سپری کرده بود چه خوب و زیبا ظرافتهای تعلّیم و تربیت را می دانست . من آنروز &nbsp;از مادر بیسوادم آموختم که نه هر کو ورقی خواند معنائی دانست او حتی در حال پخت نان نیز در انجام وظیفه ی تربیتی خود کوتاهی نکرد به من آموخت که زندگی زیباست اگر از دریچه ی نگاهی مهربان تماشاگر آن باشیم .(محمد نعمتی - وبلاگ تقاطع)</font></b></p> text/html 2014-01-24T03:59:14+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک خانواده پر افتخار جولیانی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/118 <p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 22pt; mso-themecolor: text1;'>خانواده هفت پزشکی در </span></b><b><span lang="FA" style='color: red; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 22pt;'>آبدانان</span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>&nbsp;</span><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'> تعداد هفت نفر از ده نفر فرزند یک خا نواده در شهر ستان آبدانان ، پزشک میباشند و به کار طبابت اشتغال دارند.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>جالب این که ُچهار نفر از این هفت نفر متخصص جراحی فک، دندان و صورت، داخلی اطفال، زنان و زایمان بوده و بقیه نیز در حال مطالعه برای گرفتن تخصص پزشکی در رشته های مورد علا قه اند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>"عبدالرضا خانی زاده" پدر این خانواده ۱۲ نفره ،در سال 1327 در روستا ی وچکبود سفلی بخش سرابباغ شهرستان آبدانان متو لد شده و بیش از 30 سال از عمر خود را با شغل دامداری و کشاورزی در روستاهای گل گل و و چکبو د سپری کرده است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>و ی تا پنجم ابتدایی درس خوانده و اکنون نیز از راه کشاورزی سنتی و رانندگی گذران زندگی می کند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>این مرد و پدر مو فق ،د ارای 10 فرزند است(۷پسر و۳دختر) که تاکنو ن هفت نفر از آنان مو فق به دریافت دانشنامه و مدرک پزشکی شده و سه نفر دیگر نیز اکنون در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>این پدر زحمت کش می گو ید: چها ر نفر از فرزندانش، در رشته های تخصصی داخلی اطفال، زنان و زایمان و جراحی فک و صورت دانش آموخته شده اند و بقیه آنان نیز به حو ل و قوه الهی قصد ادامه تحصیل در رشته های تخصصی مورد نیاز جامعه دارند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>خانی زاده اظهار کرد: همه فرزندانم علا قه زیادی به رشته تجربی دارند و سه فرزند کو چک تر نیز در همین رشته تحصیل می کنند و آنان نیز جزء پز شکی، هیچ رشته دیگری را انتخاب نخواهند کرد. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>این پدر سخت کوش، توکل به خدا، لقمه حلال، دعا ی خیر والدین و پشتکار خود و فرزندان را، رمز موفقیت خانواده اش اعلام کرد. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>وی اضافه کرد: به همه فرزندان پزشکم سفارش کرده ام که به سبب محرومیت های مضاعف و نیاز مردم شهرستان آبدانان و استان ایلام، ارائه خدمات پزشکی به هم استانی های خود را در اولو یت کاری خویش قرار دهند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>خانی زاده ادامه داد: چنانچه مسوولان و متو لیان در خصو ص تهیه امکانات و بسترسازی لازم همکاری کنند، با یاری خداوند بزرگ، فرزندان بنده قصد دارند که در استان ایلام مشغول به کار پزشکی شوند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>شهرستان دانش پرور آبدانان در شرق ایلا م قطب علمی این استان است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>شهید "داریوش رضایی نژاد" دانشمند هسته ای و نخبه علمی کشو ر اهل و زاده شهرستان آبدانان است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>امید وارم که متو لیان و مدیران ارشد استان و کشورُ قدراین استعداد های ارزشمنددر این منطقه محروم را بدرستی بدانند و زمینه رشد و بالندگی انان را مهیا و کشور رانیز از نعمت و جود این نخبگان بی ادعا ُ منتفع نمایند. چنین باد.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>منبع:وبلاگ دوست داشتنیه درد و داد-سید حرمت الله موسوی مقدم</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>&nbsp;</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style='color: black; line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Mitra"; mso-themecolor: text1;' dir="LTR"><font face="Calibri">&nbsp;</font></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2013-12-19T03:05:23+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آبدانان محروم از پزشك متخصص http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/113 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">غروب پاییزی یكی از روزهای سرد آبدانان زنی بی سرپرست به همراه فرزند 8 ساله اش سراغ آدرس پزشك شكسته بند در شهر دزفول را می گرفت. این زن غریب بود و با کوچه و خیابان های شهر ناآشنا. ازآنجایی كه این اتفاق برای فرزند خودم افتاده بود، به سختی های این امر كاملاآشنا بودم. از دوری راه، غربت ونابلدی گرفته تا مشكلاتی همچون ساعات كار پزشكان که نزدیکی غروب شروع می شود. این ساعت کار برای شهرستانی هایی كه قصد برگشتن به دیار خود را دارند، کار را مشکل می کند. حال شما تصورکنید که یک زن تنها دریک شهرغریب باید با چه مشکلاتی دست وپنچه نرم کند.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; این تنها نمونه كوچكی ازهزاران مشكلی است که ساکنان مناطق محروم درحوزه بهداشت و درمان با آنها روبه روهستند. كمبود امكانات پزشكی ونبود پزشك متخصص مشكل همیشگی ، گریبانگیر و ماندگار درمناطق محروم هستند. درحقیقت، نبود پزشك متخصص نه تنها مشکل مردم بلكه دغدغه هر ساله مسئولان دانشگاه علوم پزشكی ومدیران شبكه بهداشت درشهرهای محروم استان ایلام است. زیرا هرساله پس از پایان دوره خدمت پزشك متخصص مسئولان مربوطه باید به فکر چاره اندیشی برای جذب پزشك دیگری باشند و در كوتاه ترین زمان ممكن پزشك متخصص جایگزین را تعیین کنند و زمینه های لازم را برای اقامت و خدمات رسانی او فراهم سازند البته گاهی اوقات در این بین وقفه ایجاد می شود که مشكلاتی به همراه دارد، این رویه سال های سال است كه در مناطق محروم تكرار می شود. هر چند قانون، برای نبود پزشک دراین مناطق راهكاری پیش بینی کرده است مبنی بر اینكه دانشجویانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کنند، پس ازپایان تحصیل و كسب دانش و تخصص لازم، باید برای مدت مشخصی درآن مناطق خدمت کنند. این قانون سبب شده طی سالیان اخیر بخشی ازمشكلات درمانی دراین مناطق برطرف شود. اما این، چاره كار نیست. همان طوری که استقرارپزشک متخصص ازماندگاری وثبات برخوردار نیست. از طرفی به کارگیری این پزشکان هزینه های زیادی همچون حق مسكن ، ایاب و ذهاب برای دولت دربردارد. همچنین پزشکانی که به طور ثابت دراین مناطق مستقر نیستند، با مشکلاتی درگیر می شوند که کارایی آنان را پایین می آورد. مشکلاتی مثل امکانات کم، دوری از خانواده، ناآشنایی با فرهنگ وخلق وخوی مردم و از همه مهم تر اینكه بوجود آورنده پدیده ای بنام« زیر میزی» است.&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; به نظر می رسد اگر مسئولان در انتخاب دانشجویان پزشکی که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کنند، راهکاربومی گزینی را درپیش بگیرند، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.زیرا دانشجویی که دریکی از رشته های پزشکی علم آموزی می کند، ملزم می شود، پس از پایان تحصیلات خود درهمان محل به ارائه خدمات بپردازد که زادگاه آنان محسوب می شود. بدیهی است که با توسعه زیرساخت های شهری، استفاده از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری می توان به اسکان دائمی پزشکان متخصص درمناطق محروم کمک کرد.&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; این كار دارای مزایای بسیاری است. اول اینكه پزشك با آسودگی خیال و فراغ بال در كنار خانواده واقوام زندگی می كند. در نتیجه دارای بالاترین بهره وری و حذف هزینه های اضافی نظیر مسكن می شود، دوم اینکه پدیده زیرمیزی گرفتن حذف و ازهمه مهمتر اینكه باعث جلوگیری ازمهاجرت نخبگان و سرمایه های این مناطق می شود واین خود تاثیر بسزایی دراقتصاد و توسعه یافتگی مناطق كمتر توسعه یافته دارد.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; آبدانان جزء آن دسته از مناطق محروم است كه به شهر علم و دانش و نخبه پرور مشهور است ولی به رغم داشتن استعدادهای درخشان، از كمترین نیروهای بومی کارآمد و متخصص بهره مند است. به جرات می توان گفت این شهر كوچك كه در دورترین نقطه استان ایلام قرار دارد، بیشترین قبولی هرساله در دانشگاه های سراسری را دارد. اما به گفته مسئول شبكه بهداشت و درمان آبدانان، این شهرستان دارای یك درمانگاه كوچك و قدیمی با 6 متخصص در رشته های داخلی، جراح عمومی، بیهوشی، اطفال، زنان و زایمان وپاتولوژی است.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; دكتر مازیار طهماسبی می گوید: این حوزه درمانی در بخش ارتوپد، چشم پزشك و ازهمه حیاتی تر قلب به پزشک متخصص نیازمند است كه امید است با راه اندازی بیمارستان جدید این مشکل نیز برطرف شود.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; بیمارستان جدیدی که قرار است راه اندازی شود درسال 86 کلنگ زنی شد، با گذشت 6 سال از آن زمان هنوز این بیمارستان 32 تخته به بهره برداری نرسیده و به یکی از آرزوهای دست نیافتنی مردم تبدیل شده است.&nbsp;</div></span><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; دراینجا باید به این نکته اشاره کنم آبدانان دریک محیط کوهستانی و صعب العبور قراردارد و فاصله آن تا مرکز استان 165 کیلومتر است، درصورتی که یک بیمار قلبی بخواهد خود را به مراکز درمانی شهر ایلام برساند تقریبا 4 ساعت درراه خواهد بود. لذا برای او آسان تر است که به دزفول برود. اما مشکل آنجاست که بیمارستان های استان خوزستان به سختی چنین بیماری را پذیرش می کنند. چراکه او بیماری است متعلق به استان ایلام.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;بهروز &nbsp;مردانی</span></div> text/html 2013-12-14T13:49:59+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک نظرخواهی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/110 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#000099" lang="FA">دوستان همشهری سلام</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr; unicode-bidi:embed" align="right"><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:#006600" lang="FA">وارد پارک شهر که میشی منتها الیه سمت راست کنار رودخونه یه</span></b><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"> </span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#006600" lang="FA">فضای خالی وسیعی داره. به نظرتون چه طرحی اونجا اجرا بشه که </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#006600" lang="FA">جاذب گردشگر باشه، خیلی زود تکراری نشه و منبع درآمدی هم</span></b><span style="font-size:6.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"> </span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#006600" lang="FA">برای شهرداری باشه؟ منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم</span></b><span style="font-size:6.5pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></p> <div align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مسعود عسگری- عضو شورای شهر آبدانان</span></b></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-11-16T10:22:13+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک گوشه ای از هنر آبدانان http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/108 برای دیدن دیگر آثار استاد عسگری با موضوع " لبیک یا حسین" روی آدرس کلیک کنید.<div><a href="http://azizihonar.com/fa/3492-the-third-part-of-the-national-mourni-of-calligraphy-and-modern-tendencies-labbaik-ya-hossein-the-site-works-of-artists-iran-azizi-art.html">http://azizihonar.com/fa/3492-the-third-part-of-the-national-mourni-of-calligraphy-and-modern-tendencies-labbaik-ya-hossein-the-site-works-of-artists-iran-azizi-art.html</a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dl.azizihonar.com/moharram92/bedahe-moharram-92-asgari-23.jpg" alt=""></div>